MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия лиценз за MMSI/радио в Гърция, когато кандидатствате за регистрация под флага на Гърция. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да организираме лиценз за радио MMSI за Гърция за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с всяка регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • Моля, предоставете ни подробности за техническите данни на лодката, нотариално заверена сметка за продажба, сертификат за застраховка на лодка и подробности за цялото оборудване, инсталирано на борда (Марка, тип на устройството, серийни номера)

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани