MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Môžeme zariadiť vašu Grécku MMSI / Rádiovú licenciu pri podávaní žiadosti o registráciu gréckej vlajky. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Pre našich klientov vieme zabezpečiť rádiovú licenciu MMSI v Grécku. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Poskytnite nám podrobnosti o technických údajoch lode, notársky overený kúpny list, potvrdenie o poistení lode a podrobnosti o všetkom vybavení nainštalovanom na palube (značka, typ zariadenia, sériové čísla)

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení