SVIJETLO MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Svaki brod po zakonu mora imati važeću MMSI/radio licencu. Možemo dogovoriti vašu Grčku MMSI / Radio licencu kada se prijavite za registraciju zastave Grčke. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo dogovoriti grčku MMSI radio licencu. Cijena košta £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako je naručite sami.

Potrebni dokumenti:
  • Molimo da nam dostavite detalje o tehničkim podacima plovila, ovjereni račun o prodaji, potvrdu o osiguranju plovila i detalje o svoj opremi koja je ugrađena na brodu (marka, tip uređaja, serijski brojevi)

PRIJAVITE SE ODMAH!

Ostani povezan